Information

Odlingen erbjuds utan kostnad och du väljer själv hur mycket mark du vill ta i anspråk. Du behöver dock anmäla dig. Marken ingår i fastigheten Noret 26:11 och är placerad längs med Leksandsvägen mellan fastigheterna Noret 26 och Noret 28. Här hittar du en översiktsvy av åkern.

Åkern är när den nyttjas som jordbruksmark klassad som ekologisk. Den var innan den blev kolonilotter under 2010 använd som vall. I anslutning till odlingslotterna finns ett område (ruta 0) med faciliteter såsom bänkar, eldstad, ved, rinnande vatten, soptunnor, vattenkannor och en mindre mängd redskap. De kan fritt användas under odlingssäsongen.

Du odlar vad du vill, men kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna och gödningen bör vara av organiskt ursprung. Läs mer om bekämpningsmedel under Regler och organisk gödning under Bra-att-veta.