För att odla krävs att du håller dig till följande regler:

  • Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna. För en specificerad lista på tillåtna och otillåtna pesticider, se KRAV:s lista på http://www.krav.se.
  • Undvik konstgödsel. Organisk gödsel rekommenderas. Kommer du på något annat sätt att få plantorna att spira är det också välkommet. Mer information om gödsel hittar du på sidan Bra-att-veta.
  • Genmodifierade organismer (GMO) är ej tillåtna.
  • Källsortera soporna enligt skyltarna vid soptunnorna.
  • Om reglerna ej följs så riskerar du att förlora din rätt att odla.